GR8-logo-2-svart-800px

Ställverksprojekt 400/220kV

Pågående uppdrag

Genom ett gott samarbete med Nirsberg AB fick Gr8 Power Consulting AB bidra med kompetens gällande projektledning i ett pågående entreprenadprojekt åt Siemens Energy AB. Projektet utförs som totalentreprenad och entreprenörens uppdrag omfattar bland annat: 

 • Konstruktion (primärt och sekundärt)
 • Beräkningar
 • Markarbeten
 • Leverans av material
 • Byggnadsarbeten
 • Ställverksmontage och ledningsarbeten
 • Installationarbeten
 • Provning
 • FAT, SAT och driftsättning
 • Utbildning av kundens underhållsentreprenör
 • Dokumentation

April 2023, konsultuppdraget startade och vid det tillfället hade projektet pågått under ca 1,5 år. I samband med att jag gick parallellt med dåvarande projektledare samt att jag läste in på handlingarna så var utmaningarna i projektet:  

 • Befintlig station från mitten 80 tal och som byggts om 2014.  
 • Flertalet tidsbegränsade avbrott för de nya delarna samt ombyggnationer i det befintliga
 • En del av arbetena kommer att utföras i närheten av spänningsförande anläggningsdelar varvid säkerhetsavstånd och e-fält behöver beaktas
 • Noggrann planering av arbetets genomförande avseende resurser och material leveranser inför avbrotten

Juni 2023, 1 månad har nu gått sedan tidigare projektledare lämnade Siemens Energy för nya utmaningar. För varje dag som går så blir det bara roligare och roligare. Under den här månaden har jag börjat få en väldigt bra förståelse för projektets omfattning, tidplanen och utmaningarna vi står inför. 

Mina kollegor på Siemens Energy, vår underentreprenörer samt slutkund har verkligen stöttat mig under den här månaden och gett mig de rätta förutsättningarna för att komma in i projektet! Trots allt så ligger jag 1,5 år efter de så ibland är det svårt och följa tråden 🙂

På plats så pågår markarbete, montage (både primär och sekundär) samt att provarna har etablerat sig. Det är mycket som händer och mycket att koordinera. Tyvärr ligger vi lite efter i designen som tyvärr påverkar framdriften men alla gör sitt bästa. 

Strax efter semestern kommer vi in i en avbrottsperiod så vi förbereder oss gått vi kan på alla plan med tät dialog sinsemellan alla involverade.

Oktober 2023, efter sommarens slit kom äntligen belöningen! Delar av nya 400kV ställverket ink. 2 ombyggda ledningar är nu i drift! Är otroligt stolt över alla som har kämpat så hårt under sommaren 🙌🏻

Efter lite välförtjänt återhämtning så fortsätter vi med förberedelser för nästa etapp 👊🏻

Gr8 Power Consulting AB finns här för att stötta er verksamhet

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.