GR8-logo-2-svart-800px

Ställverksprojekt 400/220kV

Pågående uppdrag Genom ett gott samarbete med Nirsberg AB fick Gr8 Power Consulting AB bidra med kompetens gällande projektledning i ett pågående entreprenadprojekt åt Siemens Energy AB. Projektet utförs som totalentreprenad och entreprenörens uppdrag omfattar bland annat:  Konstruktion (primärt och sekundärt) Beräkningar Markarbeten Leverans av material Byggnadsarbeten Ställverksmontage och ledningsarbeten Installationarbeten Provning FAT, SAT och […]

Referensprojekt från tidigare anställningar

Projektledare ställverksprojekt I rollen som projektledare är man ansvarig för projektsamordning, riskhantering, planering, inköp och rapportering för att säkerställa projektens genomförande vad gäller tid, kvalitet, ekonomi samt kundnöjdhet. Nedan är en sammanställning över de projekt som är utförda innan Gr8 Power Consulting AB startades. 145/30/10kV – Ny AIS station som byggdes på befintlig yta. (Vattenfall […]

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.